Giới thiệu mẫu biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh Yên Bái
01/03/02019 10:09

“Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) tỉnh Yên Bái” được Ủy ban nhân dân tỉnh giao cho Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức thực hiện từ tháng 6/2017.

Mẫu biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh Yên Bái

Sau hơn 01 năm phát động, Ban Tổ chức đã nhận được tổng số 225 tác phẩm dự thi. Ban Giám khảo tổ chức chấm các tác phẩm với nguyên tắc đảm bảo chất lượng, khách quan, công khai và chính xác. Kết quả, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã lựa chọn được biểu trưng (logo) có tính khái quát đặc trưng nhất của tỉnh Yên Bái nhằm tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất và người Yên Bái đến bạn bè trong nước và quốc tế.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiệu mẫu biểu trưng (logo) chính thức của tỉnh Yên Bái đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn./.

Nguồn : yenbai.gov.vn