Huyện Yên Bình: Tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019
24/09/02019 11:16

Sáng ngày 23/9/2019, Chi cục Thống kê huyện Yên Bình phối hợp với Phòng Dân tộc huyện tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ và công nghệ thông tin, điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

 

 Toàn cảnh lớp tập huấn

Tham gia lớp tập huấn có 46 điều tra viên và người làm công tác thống kê của 16 xã trên địa bàn huyện. Đồng chí  Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện dự và phát biểu chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 3 ngày, các học viên sẽ tập trung nghiên cứu những văn bản, quy định về công tác điều tra thực trạng kinh tế - xã hội, dân số, điều kiện sống, sinh hoạt, nhà ở của đồng bào các dân tộc trên địa bàn; hướng dẫn nghiệp vụ điều tra và sử dụng phần mềm CAPI trên thiết bị di động; hướng dẫn sử dụng trang web điều hành tác nghiệp cuộc điều tra; hướng dẫn nhập số liệu phiếu xã, thị trấn trên trang web điều hành tác nghiệp cuộc điều tra.

 Phát biểu chỉ đạo lớp học, đồng chí Nguyễn Lê Dũng - Phó Chủ tịch UBND huyện đề nghị các học viên tham gia đầy đủ các buổi tập huấn, tập trung nghiên cứu những văn bản quy định liên quan phục vụ cho công tác điều tra. Đồng thời, vận dụng những kiến thức, kinh nghiệm từ cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở vừa qua để thực hiện điều tra về đồng bào dân tộc thiểu số có hiệu quả.

Cuộc điều tra thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số năm 2019 trên địa bàn huyện sẽ bắt đầu từ 0 giờ ngày 1/10/2019 và kết thúc vào 31/10/2019.

Hồng Giang( Trung tâm TT& VH Yên Bình)