UBND tỉnh làm việc với các sở, ngành, đơn vị về Kế hoạch tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019

10/06/2019 11:27

Ngày 6/6, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị về Kế hoạch tổ chức sự kiện Tuần Văn hóa, Du lịch Mường Lò và Lễ hội khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

Back to Top