Đại hội Olympic Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020

27/04/2018 15:46

Nhận lời mời của Ủy ban Olympic Việt Nam (UBOVN), từ ngày 15-16/4/2017 đồng chí Phạm Văn Dương, phó Giám đốc Sở đã tham dự Đại hội đại biểu UBOVN khóa V, nhiệm kỳ 2016 - 2020 tại thành phố Hà Nội.

Back to Top