Tưng bừng Lễ hội đình Phúc Hòa
01/03/02019 10:01

Sáng 12/2 (tức mùng 8,tháng Giêng âm lịch) người dân thôn Phúc Hòa 1, xã Hán Đà, huyện Yên Bình, tưng bừng tổ chức hội đình Phúc Hòa.

Đình thờ 3 vị tiền nhân là Hiển công đài vàng Quý Minh Đại vương, Hoàng công phò mã Án sát Đại vương và Hồng Hoa công chúa là con và cháu của vua Hùng Duệ Vương thứ 18.

3 vị tiền nhân có công đánh giặc ngoại xâm về làng Phúc Hòa sinh sống, dạy nhân dân làm nông nghiệp, xây dựng làng xã. Sau khi mất đi trở 3 vị hiền thánh được nhân dân lập đền thờ tự.

Lễ hội Đình Phúc Hoà được tổ chức ba lần trong năm; mùa xuân vào ngày 7 tháng Giêng lễ hội đầu năm, 18 - 19/7 âm lịch -ngày giỗ Thánh Mẫu Hồng Hoa Công Chúa; ngày 12 - 13/10 âm lịch: chuẩn bị ngày giỗ của 2 vị tướng công Đài Vàng Quý Minh Đại Vượng và Phò mã án Sát Đại Vương.

Phần lễ bắt đầu vào buổi sáng sau khi ôn lại thần tích của đình, người dân trong vùng được chứng kiến nghi lễ rước nước vào đình tế lễ, lễ dâng nước, dâng hương, dâng rượu, dâng lễ vật, dâng chúc văn. 

Cùng đan xen phần lễ là phần hội hết sức sôi động với màn biểu diễn trống hội, múa lân cùng các hoạt động thi đấu thể thao của nhân dân trong vùng.

Lễ hội đình Phúc Hòa không chỉ là hoạt động tâm linh để mọi người tưởng nhớ đến công lao của các bậc tiền nhân mà còn là dịp lưu giữ những nét đẹp văn hóa. 

Đồng thời qua lễ hội giáo dục các thế hệ sau biết trân trọng, gìn giữ và phát huy những giá trị lịch sử, bản sắc văn hoá truyền thống cộng đồng các dân tộc vùng hạ lưu sông Chảy để đồng lòng dốc sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Một số hình ảnh của Lễ hội đình Phúc Hoà:

Xin nước làm lễ tại đình Phúc Hoà.

Lễ dâng nước tại đình.

Dâng lễ tế .

Lễ dâng và hoá chúc văn.

Người dân thắp hương thành kính tưởng nhớ các bậc tiền nhân.

Lãnh đạo huyện Yên Bình, xá Hán Đà và người dân tham gia Lễ hội đình Phúc Hoà.

Màn trống hội sôi động.

Trò chơi thi bắt lợn của người dân xã Hán Đà.

Nguồn : baoyenbai.com.vn