Lịch tổ chức một số lễ hội đầu xuân Kỷ Hơi – 2019 trên địa bàn tỉnh Yên Bái
01/03/02019 10:08

TT

TÊN LỄ HỘI

ĐỊA ĐIỂM

THỜI GIAN

1

Lễ hội Lồng tồng (xuống đồng) -

Dân tộc Tày

Xã Tân Hương (huyện Yên Bình)

Ngày 09/02/2019 (tức ngày 05 tháng Giêng)

Xã Kiên Thành (huyện Trấn Yên)

Ngày 19/02/2019 (tức Rằm tháng Giêng)

2

Lễ hội đền Rối, chùa Rối

(chùa Minh Pháp)

 

Xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái

Ngày 10/02/2019 (tức ngày 06 tháng Giêng)

3

Lễ hội đền Đông Cuông

Xã Đông Cuông, huyện Văn Yên

Từ  ngày 10-11/02/2019 (tức ngày 06-07 tháng Giêng)

4

Lễ hội đền Mẫu - chùa Ngọc Am (chùa Tùng Lâm)

 

Phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái

Ngày 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng)

5

Lễ hội đình - đền Quy Mông

Xã Quy Mông, huyện Trấn Yên

Ngày 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng)

6

Lễ hội đình Kỳ Can

Xã Y Can, huyện Trấn Yên

Ngày 11/02/2019 (tức ngày 07 tháng Giêng)

7

Lễ hội đền Mẫu Thác Bà

Thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình

Từ  ngày 12-13/02/2019 (tức ngày 08-09 tháng Giêng)

8

Lễ hội đền Hóa Cuông

Xã Hòa Cuông, huyện Trấn Yên

Từ  ngày 17-18/02/2019 (tức ngày 13-14 tháng Giêng)

9

Lễ hội đền Nam Cường,

Phường Nam Cường, thành phố Yên Bái

Ngày 19/02/2019 (tức Rằm tháng Giêng)

10

Lễ hội đền Đại Cại

Xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên

Ngày 19/02/2019 (tức Rằm tháng Giêng)

11

Lễ hội đền Nhược Sơn

Xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên

Từ  ngày 23-24/02/2019 (tức ngày 19-20 tháng Giêng)

12

Lễ hội đền Phúc Linh

Xã Lâm Giang, huyện Văn Yên

Từ  ngày 23-24/02/2019 (tức ngày 19-20 tháng Giêng)

13

Lễ hội đền Tuần Quán

Phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái

Ngày 07/4/2018 (tức ngày 03 tháng 3 âm lịch)


Hồng Anh

TQLDT&PTDL