Hiệp hội Du lịch Yên Bái hợp tác với Hội Tin hoc Viễn thông Hà Nội (HANICT) xây dựng trang web cho Hiệp hội Du lịch Yên Bái
03/05/02018 18:50

Trong Chương trình hợp tác phát triển du lịch tỉnh Yên Bái, Hiệp hội Du lịch đã có tiếp xúc ban đầu và trao đổi với CLB phần mềm Hà Nội thuộc Hội tin học Viễn Thông Hà Nội (HANICT) về các chương trình hợp tác 2 bên nhằm thúc đẩy phát triển du lịch thông qua ứng dụng CNTT trong việc quảng bá, truyền thông và hỗ trợ các dịch vụ du lịch và các thành viên của Hiệp hội Du lịch Yên Bái, tiến tới ký các Biên bản ghi nhớ hợp tác (MoU) giữa hai Hội-Hiệp hội. 

Hội Tin học Viễn Thông Hà Nội (viết tắt HANICT - Hanoi Information and Communication Technology) thành lập 7/5/2000 theo quyết định của UBND Thành phố Hà Nội và Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội và Liên Hiệp KHKT Tp Hà Nội

Hội Tin học Viễn Thông Hà Nội là một tổ chức tự nguyện của những người hoạt động trong lĩnh vực tin học và viễn thông trên địa bàn Thành phố Hà Nội.
Mục đích của Hội là tập hợp lực lượng để góp phần đẩy mạnh sản xuất, nghiên cứu, phổ biến và ứng dụng tin học – viễn thông phục vụ phát triển kinh tế và khoa học, nâng cao trình độ lý luận nghiệp vụ, chất lượng giảng dạy tin học – viễn thông: phát hiện và giúp đỡ bồi dưỡng những người có năng khiếu trong các lĩnh vực tin học – viễn thông của Thành phố Hà Nội nói riêng và của cả nước Việt Nam nói chung.
Hôi Tin học Viễn thông Hà Nội đã và đang có các hợp tác với các doanh nghiệp, cơ quan, ban ngành trung ương và các tỉnh thành phố trong việc phát triển CNTT-TT của đơn vị, cung cấp các giải pháp phần cứng, phần mềm và mạng viễn thông cho các đơn vị
Hội hiện nay có:
1) Câu lạc bộ phần cứng (HANICT Hardware Club) với hơn 50 công ty cung cấp sản phẩm phần cứng, mạng, và các dịch vụ
2) Câu lạc bộ phần mềm Hà Nội (Hanoi Software Club) với hơn 30 đơn vị / công ty phát triển phần mềm với hơn 100 sản phẩm phần mềm trong mọi lĩnh vực CNTT và TĐH